Natuur je beste Buur

NJBB logo.jpg
Natuur, je beste buur in Sportpark Middenmeer en Voorland.

In 2005 is een enthousiaste groep vrijwilligers ( Natuur, je beste buur) samen met Landschap Noord Holland en Stadsdeel Oost begonnen aan natuurvriendelijk beheer van de randen van de sportparken. Ons doel was het voor dieren, planten en mensen leuker te maken om van de sportparken te genieten en nu is Natuur, je beste buur een vaste aanvulling geworden op het beheer van de sportparken.
Natuur, je beste buur is een vrijwilligerswerkgroep die eens in de 6-8 weken een werkochtend organiseert, er wordt dan van alles op natuurvriendelijk onderhoud gedaan. Natuur, je beste buur is ook een heel sociaal gegeven, doordat er mensen met allerlei achtergronden samen iets moois maken en op deze manier dichterbij het sportparkgebeuren worden betrokken. Natuurlijk kan dit niet zonder goede samenwerking en de vrijwilligers van Natuur, je beste buur zijn dan ook heel blij met de goede verstandhouding met alle medewerkers van Stadsdeel Oost!
In de loop der jaren zijn al heel wat wensen van Natuur, je beste buur, sportparkgebruikers en bewoners op het gebied van natuurvriendelijk beheer gerealiseerd, variërend van meer vogelnestkastjes, bloembollen en het creëren van poelen, plas-drasoevers en ijsvogelwanden. Het Oranje Fonds heeft subsidie verstrekt voor NL Doet en daarvan zijn in "het jaar van de bij" twee prachtige insectenhotels geplaatst, om ook de insecten een duwtje in de rug te geven.
Door Landschap Noord Holland, stadsdeel Oost en met medewerking van Natuur, je beste buur is er een natuurvriendelijk beheerplan en een beheerkalender opgesteld. Het beheerplan gaat ervan uit dat de sportparken voor sport bedoeld zijn maar juist door het park gehalte is het met name voor buurtbewoners ook een uitdagende plek om dicht bij huis te kunnen genieten van de natuur. Ook het sporten in een natuurrijke omgeving is een verrijking. Ook heeft Natuur, je beste buur een steentje bijgedragen aan het opfrissen van de door het stadsdeel gerealiseerde wandelingen door het sportpark.
In stadsdeel Oost komen vele bijzondere planten, bomen en dieren voor, de sportparken huisvesten diverse soorten die vaak niet in de stad verwacht worden, ijsvogels, ringslangen, rietorchissen, vleermuizen maar ook de legendarische schildpad die zich jarenlang in een drainagebuis wist te handhaven. Natuur, je beste buur streeft er naar om al deze bijzondere en ook alle gewonere planten en dieren tot recht te laten komen in het mooiste natuurvriendelijkste sportpark van Nederland!

Hier kunt u een boekje met wandelroutes in Sportparken voorland/Middenmeer downloaden of bekijken.