Over ons

De afdeling Fysiek beheer van Stadsdeel Oost beheert,onderhoud en exploiteert circa 80 ha sportparken. Er wordt duurzaam en ecologisch beheerd. Het gebruik van het sportpark wordt geoptimaliseerd. Zowel overdag als in het weekend zijn er veel mogelijkheden om zowel georganiseerd als ongeorganiseerd te bewegen. Er is een intensiveringsmanager aangesteld om naast het gebruik van het sportpark door verenigingen, andere huurders zoals: de individuele sporter, buurtbewoners, bedrijven, scholen en organisatoren van evenementen te enthousiasmeren om op de sportparken hun sportdagen of andere activiteiten te organiseren.

U kunt ook zelf de velden of atletiekbaan huren of een op maat georganiseerd arrangement afnemen. Het stadsdeel wil de gebruikers van het sportpark betrekken  bij ontwikkelingen in het stadsdeel en geeft ruimte voor gebruikers om met ideëen te komen voor aanpassingen. Nieuwe voorzieningen worden ook de komende jaren gerealiseerd en dit moet altijd passen binnen het gemeentelijke sportbeleid.