4 juni 2016: opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon (VCP) in de sport

Het ontbreken van een luisterend oor of iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk voor leden om ongewenst sociaal gedrag te bespreken. Hierdoor zien slachtoffers van pesten tot seksuele intimidatie, er vaak vanaf hun klacht te melden. Om deze reden is al een aantal verenigingen en bonden overgegaan tot het aanstellen van een VCP. Wilt u een eigen VCP binnen uw sportorganisatie? Sportservice organiseert hiervoor op zaterdag 4 juni een opleiding.

Meer informatie en aanmelden